MAP

     

                        CORP.'S  ADDRESS:NO.18,WUHOUCIHENGJIE STREET,CHENGDU,SICHUAN,CHINA 610041

                                            TEL:0086-28-86750375            FAX:0086-28-86529730  

                                     EMAIL:fanjunscn@vip.sina.com

                           FACTORY ADDRESS:LIANXI ,PIXIAN COUNTY ,CHENGDU,SICHUAN,CHINA