MAP

     

                        CORP.'S  ADDRESS:NO.18,WUHOUCIHENGJIE STREET,CHENGDU,SICHUAN,CHINA 610041

                                            TEL:0086-28-85564386            FAX:0086-28-85564586  

                                     EMAIL:zhaoqisc@163.com

                           FACTORY ADDRESS:LIANXI ,PIXIAN COUNTY ,CHENGDU,SICHUAN,CHINA